Nieuws

Geen actueel nieuws
Alle nieuws zien

Projecten

Het CEWAC heeft als erkende onderzoeksinstelling ook de taak om aan technologieverspreiding te doen evenals het uitvoeren van projecten die financieel ondersteund worden door de overheid en industriële partners.

Hierbij mag niet vergeten worden dat bedrijven van bepaalde steunmaatregelen kunnen genieten wanneer ze werkzaamheden bij het CEWAC laten uitvoeren.

Technologische ondersteuning

Het CEWAC wordt door de Waalse overheid mede gefinancierd om technologische ontwikkelingen bij bedrijven te ondersteunen binnen drie vakgebieden: lastechniek, niet-destructieve materiaaltesten en waterbehandeling.

DE BETREFFEND STEUNPROJECTEN ZIJN :

AVATAR (coördinator SIRRIS, partners CEWAC, BIL, CRIBC) : Technologische ondersteuning inzake innovatieve productie- en assemblageprocessen ; 

T-TREFOR (coördinator CEBEDEAU, partners CEWAC, CELABOR, CTP, CERTECH) : Beheer en technologieën met betrekking tot de behandeling van afvalstromen (water en lucht) in bedrijven ; 

WALPLUS (coördinator SIRRIS, partners CEWAC, Multitel, CRM, Centexbel) : Intelligente producten en controle systemen voor Wallonië. 

In het kader van deze ondersteuning werden reeds volgende werkzaamheden verricht:

- Hulp bij de keuze van materialen en/of processen voor assemblage doeleinden,

- Onderzoek en oplossingen bij problemen met betrekking tot breuk en corrosie, analyse van foutoorzaken,

- Uitwerken van controletechnieken,

- Procesvalidatie,

- Berekeningen en modellering van mechanische en hydraulische toepassingen,

- Validatie van hydromechanische systemen.

Overheidsfinanciering

EFRO

Het CEWAC heeft meegewerkt aan verschillende projecten in het kader van EFRO 2007-2013 (financiering door het Europees Structuurfonds en de Waalse overheid), waarvan het grootste deel nu afgewerkt is. Voor twee projecten werd echter een verlenging verkregen en deze zullen nog verdergezet worden tot het einde van 2014. Het gaat hem om de projecten MICROSOUD en INTROTECH PME die als doelstelling hebben om expertise te ontwikkelen op het gebied van microlassen en microcontrole en deze ter beschikking te stellen van de bedrijven.

Bovendien heeft CEWAC, samen met 6 andere partners, in het kader van EFRO 2014-2020 meegewerkt aan de voorbereiding van de MICRO+ project portefeuille. CEWAC zal binnen daarbij verantwoordelijk zijn voor het inkapselen en beschermen van microsystemen d.m.v. lasprocessen, de validatie van deze systemen in extreme omgevingsomstandigheden en de integratie van de microsystemen in medische pompen. In het geval de projecten goedgekeurd worden, zullen ze aangevat worden tijdens het eerste semester van 2015.

COLLECTIEF ONDERZOEK

Momenteel zijn er 3 regionale collectieve onderzoeksprojecten aan de gang :

DPOD (Promotor CRR - Partners : CEWAC, Celabor, ULg) : Waterzuivering door gebruik te maken van een drainerende wegbekleding. Dit project zal in 2015 opgevolgd worden door het project DPODRAIN.

FSW-PME (Promotor CEWAC - Partners BIL, CRIBC, ULg ; aanvang 01/07/2013) : Wrijvingsroerlassen voor KMO’s van materialen met een hoog smeltpunt : Dit project is de tweede fase van de werkzaamheden die oorspronkelijk gestart werden in het project STEELFSW. Het onderzoek zal nu voornamelijk toegespitst worden op enerzijds het bestuderen van specifieke gereedschapsmaterialen en het ontwikkelen van complexere gereedschapsgeometrieën en anderzijds op het lassen van andere werkstukmaterialen zoals titanium maar ook heterogene lasverbindingen. 

PME-RIB (Promotor CEBEDEAU - Partners CEWAC, ULg (Aarlen)) : Geïntegreerde reactor voor biomethanisatie : is de opvolger van het PME-TANE project, het onderzoek is hier vooral gericht op het bestuderen, ontwerpen, bouwen en karakteriseren van een pilootinstallatie voor biomethanisatie met als doel het energetisch en thermisch potentieel van de vloeibare en vaste afvalstromen van KMO’s uit de voedings- en landbouwsector nuttig te gebruiken. Er wordt uitgegaan van kleinere installaties waarbij de mogelijkheid tot het gekoppeld verwerken van de vaste residu’s en afvalwater afkomstig van KMO’s onderzocht wordt. Het innovatief proces, gebaseerd op de drukopbouw die inherent is aan de biogas productie, en aangepaste reactor zullen er tevens voor zorgen dat het behandelde water helder gemaakt wordt. 

Momenteel zijn er ook 2 internationale onderzoeksprojecten (CORNET) aan de gang :
InCoPi (Promotor EFDS – partners Fraunhofer IST, Fraunhofer IWU, ICTV, BIL) : Development of a cost-effective production technology for inside coated pipes. Binnen dit project is het de bedoeling om buizen met interne coating te vervaardigen d.m.v. een vernieuwend proces. Er wordt daarbij uitgegaan van gecoat plaatmateriaal dat eerst dichtgerold wordt en dan longitudinaal gelast wordt. Cewac heeft als taak om het dichtlasproces af te stellen zonder dat de eigenschappen van de coating relevant aangetast worden. 
INNOJOIN (Promotor BIL – partners KUL, DVS, SLV Munchen, LWF) : Development and evaluation of  advanced  welding  technologies  for  multi-material  design with dissimilar sheet metals. Het project heeft als doel om geavanceerde lasmethodes voor het verbinden van ongelijksoortig plaatmateriaal te bestuderen en te evalueren. Deze heterogene samenstellingen zijn erg interessant aangezien de bedrijven steeds vaker met deze problematiek te maken krijgen. Door het meest aangewezen materiaal op de juiste plaats te voorzien, kunnen een aantal voordelen gerealiseerd worden zoals het verminderen van het gewicht en de kostprijs of een verbeterde performantie.
 
MARSHALL2.VERT PLAN
SOLINOX (Promotor : ARCEO, Partners : Belsol, Malex, Cewac, UMons) : Ontwikkeling van een innovatieve absorber voor thermische zonnepanelen, deze is opgebouwd uit twee dunne rvs folies die samengelast worden vooraleer een selectieve coating aangebracht wordt. 
 

Teunmaatregelen voor de industrie

 

Om de innovatie en onderzoeksactiviteiten in ondernemingen (voornamelijk KMO’s) te stimuleren, kunnen bedrijven aanspraak maken op diverse financiele steunmaatregelen. Voor de Vlaamse overheid is CEWAC erkend als dienstverlener voor de KMO portefeuille (http://www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille). Voor de Waalse regio gaat het hem om activiteiten in het kader van de zogenaamde technologische cheques (http://www.ct.innovons.be/) en de haalbaarheidsstudies (http://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/acteurs-institutionnels/service-public-de-wallonie-services-en-charge-de-la-recherche-et-des-technologies/departement-du-developpement-technologique/direction-de-l-accompagnement-de-la-recherche/description-des-aides-specifiques/etude-de-faisabilite-technique.html).

 

Hieronder enkele voorbeelden van CEWAC realisaties voor bedrijven :

Ondersteuning van de voorbereiding ter industrialisatie van een nieuws pomp,

Validatie van een nieuwe methode voor data aquisitie

Verkennende studie inzake het kwantificeren van het interne lekgedrag van een meetinstrument,

Studie betreffende de porositeit van een kunststofmateriaal,

Vergelijking van verschillende lasmethodes om de vervormingen en verkleuring op keuken artikelen te beperken,

Vergelijking van verschillende lastechnologieën voor een optimale vervaardiging van een warmtewisselaar,

Studie betreffende de toepasbaarheid van verschillende assemblagetechnieken voor de samenbouw van een warmtewisselaar gebaseerd op een vernieuwend concept,

Studie van een innovatief systeem voor energie recuperatie,

Bepaling van het veiligheidsniveau bij een nieuw type afsluiter,

Begeleiding van de voorbereiding ter industrialisatie van een innovatief medisch toestel,

Studie van een mechanisme dat een verticale verplaatsing van een mobiel platform dient te verzekeren,

Experimentele studie van een gasturbine proefmodel.

Druk  print