Nieuws

Geen actueel nieuws
Alle nieuws zien

Karakterisatie van afscheidingsinstallaties

hierbij worden de nominale afmetingen en de klasse van een afscheidingsinstallatie voor water/koolwaterstoffen (olie derivaten) of vet bepaald.

Daartoe wordt aan de ingang van de afscheider gedurende een welbepaalde periode een genormaliseerde hoeveelheid stookolie aan het binnenstromende water toegevoegd.

Nadat de installatie een door de norm bepaald debiet verwerkt heeft, wordt er aan de uitgang regelmatig gecontroleerd hoeveel stookolie er toch nog in het gezuiverd water mee afgevoerd wordt.

Voor een stookolie afscheider van Klasse I is de nominale hoeveelheid gelijk aan het maximale toegelaten debiet in l/s waarbij de meegevoerde hoeveelheid koolwaterstoffen aan de uitgang de 5 mg/l grens niet overschrijdt.

Voor Klasse II stookolie afscheiders mag die hoeveelheid meegevoerde koolwaterstoffen maximaal 100 mg/l bedragen. Voor vetafscheiders wordt er uitgegaan van maximaal 25 mg koolwaterstoffen per liter water.

Capaciteit van onze testbank:

  • Max. debiet: 30 l/s

Geldende normen :

  • EN 858 voor water/koolwaterstoffen afscheiders.
  • EN 1825 voor vetafscheiders.
Bekijk de video
Druk  print