Nieuws

Geen actueel nieuws
Alle nieuws zien

Mechanische testen

Trekproeven

De trekproef bestaat erin aan een genormaliseerde proefstaaf een toenemende trekbelasting op te leggen tot deze breekt. Met een trekproef kunnen een aantal materiaaleigenschappen bepaald worden o.a. elasticiteitsmodulus, elasticiteitsgrens, treksterkte, breukrek, insnoering, ...

Toepassingen:

 • Kwalificatie van lasprocedures
 • Materiaalconformiteit
 • Productiecontrole
 • Materiaalkarakterisatie
 • ...
Video bekijken

 

Buigproeven

De buigproef bestaat erin een proefstaaf plastisch te vervormen over een doorn tot de openingshoek een bepaalde waarde bereikt. Zo wordt een indicatie verkregen voor de vervormingscapaciteit, kunnen er eventuele gebreken in een lasverbinding blootgelegd worden, ...

Toepassingen:

 • Kwalificatie van lasprocedures
 • Kwalificatie en opvolging van lassers
 • Productiecontrole
 • ...

 

Kerfslagproeven

De materiaalinformatie die men bekomt door het uitvoeren van trekproeven is soms onvoldoende om een materiaal volledig te karakteriseren. Bij specifieke omstandigheden die het materiaal brosser maken (lage temperaturen, verhoogde vervormingssnelheid, ...) kan er immers breuk optreden bij waarden lager dan de treksterkte. De kerfslagproef is een dynamische proef waar men met een soort hamer een slag toebrengt op een al dan niet gekerfde proefstaaf op een bepaalde temperatuur.  

Toepassingen:
 • Kwalificatie van lasprocedures
 • Kwalificatie en opvolging van laspersoneel
 • Productiecontrole
 • Materiaalconformiteit
 • ...

Vermoeiingsproeven

De vermoeiingsproef bestaat erin een cyclische belasting op te leggen (een welbepaalde spanning of vervorming) aan een proefstaaf tot er breuk optreedt. De resultaten ervan worden gebruikt om een grenswaarde (vermoeiingsgrens, aantal cycli, …) van het onderzochte materiaal te bepalen.

Toepassingen:

 • Materiaalstudie
 • Invloed van de geometrie op de kwaliteit van de lasverbinding
 • ...

 

Druk  print