Nieuws

Geen actueel nieuws
Alle nieuws zien

Wrijvingsroerlassen (FSW)

Het wrijvingsroerlassen (Friction Stir Welding) is een proces waarbij de materialen in de laszone niet in vloeibare toestand gebracht worden.

Door de wrijving tussen het roterende gereedschap en de onderdelen wordt het materiaal in de verbindingszone warm en gemakkelijker plastisch vervormbaar.

Door de specifieke geometrie van dit herbruikbare gereedschap treedt er eveneens een vermenging van de verweekte materialen op (roerproces) en wordt de uiteindelijke las gevormd.

 

Het CEWAC beschikt over drie machines voor het toepassen van het wrijvingsroerlassen naargelang de complexiteit en het vereiste vermogen. De robot wordt daarbij ingezet voor complexe driedimensionale vormen en is heel bruikbaar bij dunne onderdelen (micro-FSW).

Video bekijken
Video bekijken

 

Toepassingen:

  • Hoofdzakelijk voor metaallegeringen met een laag smeltpunt zoals die op basis van aluminium, magnesium, ...
  • De transportsector (wegtransport, spoorweg, scheepvaart, luchtvaart, ...)
  • Ruimtevaartsector
  • Nucleaire sector
  • ...

 Friction Stir Welding Machines' characteristics.

All the machines characteristics are available in the Documents page of our web site.

Druk  print